Gegevensbescherming


1. Overzicht van gegevensbescherming

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk identificeerbaar bent. Uitvoerige informatie over gegevensbescherming staat in de verklaring gegevensbescherming dat onder deze tekst staat.
Analysetools en tools van derden

Als u onze website bezoekt kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en zogenaamde analyseprogramma‘s. De analyse van uw surfgedrag vindt in de regel anoniem plaats; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of door het niet gebruiken van bepaalde tools voorkomen. Gedetailleerde informatie hierover staat in de volgende verklaring gegevensbescherming.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in deze verklaring gegevensbescherming informeren over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften alsmede deze verklaring gegevensbescherming.
Als u deze website bezoekt worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk identificeerbaar bent. Deze verklaring gegevensbescherming licht toe, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt toegelicht hoe en waarvoor dit gebeurt.
Wij wijzen u erop, dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan hebben. Een bescherming van de gegevens tegen toegang door derden zonder leemten is niet mogelijk.
Aanwijzingen over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Nivona Apparte GmbH
Südwestpark 49
90449 Nürnberg
Telefoon: 0911 2526630
E-mail: info@nivona.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of juridische persoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocedures zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verstrekte toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor is een eenvoudige mededeling via e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot herroeping uitgevoerde gegevensverwerking wordt niet aangetast door de herroeping.

Recht op bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In geval van overtredingen met betrekking tot gegevensbescherming heeft de betroffen persoon het recht op bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. Verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit bij gegevensbeschermingskwesties is de functionaris gegevensbescherming van de deelstaat waarin onze onderneming is gevestigd. Een lijst van functionarissen gegevensbescherming en hun contactgegevens is beschikbaar via de volgende link: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op data-portabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of voor het vervullen van een contract geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde persoon in een gangbaar, machineleesbaar formaat over te laten dragen. Indien u wilt dat de gegevens rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon, wordt dit alleen uitgevoerd als dit technisch mogelijk is.

Informatie, blokkering, verwijderen

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en evt. recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor deze en andere vragen met betrekking tot persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon wordt vermeld.

3. Functionaris gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris gegevensbescherming aangesteld.

Marc Fuchs (DATEV eG)
Sigmundstraße 172
90329 Nürnberg
E-mail: marc.fuchs@datev.de

4. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

De internetpagina‘s gebruiken deels zogenaamde cookies. Cookies rechten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn ervoor bedoeld om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die uw browser opslaat.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘session cookies‘. Deze worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen tot u deze wist. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij het volgende bezoek herkennen.
U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies, cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaat, de aanname van cookies voor bepaalde gevallen of algeheel uitsluit en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij deactiveren van cookies kan de werking van deze website beperkt zijn.
Cookies die voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelmandfunctie) nodig zijn, worden op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG opgeslagen. De beheerder van de website heeft een legitiem belang in het opslaan van cookies voor de technische onberispelijke en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Indien andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze verklaring gegevensbescherming afzonderlijk behandeld.

5. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics gebruikt zogenaamde ‘cookies‘. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen.
Het opslaan van Google Analytics-cookies vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang in de analyse van het gebruiksgedrag, om zowel zijn aanbod alsook zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen van de Europese Economische Ruimte voor overdracht naar de Verenigde Staten afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht.
Browser-plugin
U kunt het opslaan van de cookies door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volledige omvang kunt gebruiken. U kunt daarnaast de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
U kunt het opslaan van de cookies door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volledige omvang kunt gebruiken. U kunt daarnaast de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Verwerking opdrachtgegevens
Wij hebben met Google een contract over de verwerking van opdrachtgegevens afgesloten en zetten de strikte voorschriften van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig om.

6. Plugins en tools

YouTube

Onze website gebruikt plugins van de door Google beheerde pagina YouTube. Beheerder van de pagina is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Als u een van onze met een YouTube-plugin uitgeruste pagina‘s bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld, welke van onze pagina‘s u hebt bezocht.
Als u aangemeld bent bij uw YouTube-account, maakt YouTube het mogelijk dat uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel wordt toegewezen. Dat kunt u voorkomen doordat u zich afmeldt bij uw YouTube-account.
Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een legitiem belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 sub f AVG.
Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens staat in de verklaring gegevensbescherming van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy


Google Maps

Deze pagina gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Voor het gebruik van functies van Google Maps is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en in het belang van eenvoudige vindbaarheid van de op onze website vermelde locaties. Dit vormt een legitiem belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 sub f AVG.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens staat in de verklaring gegevensbescherming van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
Verplichte informatie conf. art. 12 ff. AVG
Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon
Naam: Wildner
Voornaam: Peter
Contactgegevens (zakelijk)
Onderneming: NIVONA Apparate GmbH
Adres: Südwestpark 49
Telefoon: 90449 Nürnberg
E-mail: peter.wildner@nivona.com
Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming
Contactgegevens (zakelijk)
Onderneming: Marc Fuchs (DATEV eG)
Adres: Sigmundstraße 172; 90329 Nürnberg
E-mail: marc.fuchs@datev.de
Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Het verzamelen van uw gegevens vindt in principe bij u plaats. De verwerking van door u verstrekte persoonsgegevens is nodig voor het vervullen van contractuele verplichtingen, die zijn ontstaan door het met ons gesloten contract. Vanwege uw medewerkingsverplichtingen is het onvermijdelijk om de door ons gevraagde persoonsgegevens beschikbaar te stellen, omdat wij anders onze contractuele verplichtingen niet kunnen nakomen.
In het kader van precontractuele maatregelen (bijv. stamgegevensregistratie in het belanghebbendenproces) is de beschikbaarstelling van uw persoonsgegevens noodzakelijk. Mochten de aangevraagde gegevens niet door u beschikbaar worden gesteld, kan er geen contract worden afgesloten.
Voor het leveren van onze diensten kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken die wij van andere ondernemingen of overige derden, bijv. belastingdiensten, uw zakenpartners e.d. toevalligerwijze en voor het betreffende doeleinde hebben ontvangen.
Doeleinden van en wettelijke basis voor verwerking
De door u verstrekte persoonsgegevens worden conform de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verwerkt:
Op basis van een toestemming (conf. art. 6 lid 1 sub a AVG)
De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens ontstaan door het verstrekken van een toestemming. Een verstrekte toestemming kan te allen tijde door u met werking voor de toekomst worden herroepen. Ook toestemmingen die zijn verstrekt voordat de AVG van kracht werd (25 mei 2018) kunnen worden herroepen. Verwerkingen die voor de herroeping zijn verricht, worden niet aangetast door de herroeping. Voorbeeld: Toesturen van een nieuwsbrief, toestemming voor het doorgeven van de door u verstrekte gegevens op uw wens aan derden (bijv. banken, verzekeringen, aandeelhouders, etc.).
Voor het vervullen van contractuele verplichtingen (conf. art. 6 lid 1 sub b AVG)
De doeleinden van gegevensverwerking ontstaan enerzijds uit het starten van precontractuele maatregelen, die vooraf gaan aan een contractueel geregelde zakelijke relatie en anderzijds uit de vervulling van de verplichtingen uit het met u afgesloten contract.
Vanwege wettelijke voorschriften (conf. art. 6 lid1 sub c AVG) of in het openbaar belang (conf. art. 6 lid 1 sub e AVG)
De doeleinden van gegevensverwerking ontstaan uit wettelijke voorschriften of vanwege het openbaar belang (bijv. inachtneming van bewaarverplichtingen, bewijs van inachtneming van aanwijzings- en informatieverplichtingen van belastingadviseur)In het kader van het afwegen van belangen (conf. art. 6 lid 1 sub f AVG). 
De doeleinden van verwerking ontstaan vanuit het behartigen van onze legitieme belangen. Het kan nodig zijn om de door u verstrekte gegevens langer dan de eigenlijke vervulling van het contract te verwerken. Ons legitieme belang kan als reden voor de verdere verwerking van de door u verstrekte gegevens worden gegeven, indien uw belangen of grondrechten en grondvrijheden niet overwegen. Ons legitieme belang kan in afzonderlijke gevallen de volgende zijn: Het claimen van wettige aanspraken, verdediging tegen aansprakelijkheidsclaims, verhindering van strafbare feiten.
Wie ontvangt de door u verstrekte persoonsgegevens?
Binnen onze onderneming krijgen de betreffende afdelingen toegang tot de door u verstrekte gegevens, die deze nodig hebben voor het vervullen van contractuele en wettelijke verplichtingen en die bevoegd zijn om deze gegevens te verwerken.
Voor het vervullen van het met u afgesloten contract ontvangen alleen de instanties de door u verstrekte gegevens, die deze om wettelijke redenen nodig hebben, bijv. belastingdiensten, socialeverzekeringsinstanties, betreffende autoriteiten en rechtbanken.
Verdere ontvangers ontvangen de door u verstrekte gegevens alleen op uw verzoek, als u ons hiervoor de noodzakelijke toestemming hebt gegeven.
In het kader van leveren van onze diensten stellen wij opdrachtverwerkers aan, die bijdragen aan het vervullen van de contractuele verplichtingen, zoals EDV-partners, documentvernietigers, handelaren, etc. Deze opdrachtverwerkers worden contractueel door ons verplicht om de voorschriften van de AVG en BDSG in acht te nemen.
Worden de door u verstrekte gegevens aan derde landen of internationale organisaties doorgegeven?
Het doorgeven van de door u verstrekte gegevens aan een derde land of een internationale organisatie zal nooit plaatsvinden. Mocht u in een afzonderlijk geval willen dat de door u verstrekte gegevens aan een derde land of internationale organisatie worden doorgegeven, voeren wij dit alleen uit na uw schriftelijke toestemming.
Vindt automatische besluitvorming inclusief profilering plaats?
Voor de verwerking van de door u verstrekte gegevens wordt geen gebruik gemaakt van volledig geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) conf. art. 22 AVG.
Duur van de verwerking (criteria van verwijdering)
De verwijdering van de door u verstrekte gegevens vindt zolang plaats, als dit voor het bereiken van het contractueel overeengekomen doeleinde noodzakelijk is, in principe zolang de contractuele verhouding met u bestaat. Na beëindiging van de contractuele verhouding worden de door u verstrekte gegevens voor de inachtneming van wettelijke bewaarverplichtingen of vanwege onze legitieme belangen verwerkt. Na afloop van de wettelijke bewaartermijnen en/of het wegvallen van onze legitieme belangen worden de door u verstrekte gegevens verwijderd.
Vermoedelijke termijnen van de op ons van toepassing zijnde bewaartermijnen en onze legitieme belangen:
• Vervullen van handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen. De daar aangegeven termijnen voor het bewaren resp. documenteren zijn twee tot tien jaar.
• Inachtneming van bewijsmiddelen in het kader van verjaringsvoorschriften. Conform §§ 195 ff. van het Bürgerliches Gesetzbuches (BGB) kunnen deze verjaringstermijnen maximaal 30 jaar zijn, waarbij de regelmatige verjaringstermijn drie jaar is.
Informatie over uw rechten
• Recht op informatie conf. art. 15 AVG:  U hebt het recht om op verzoek kosteloos informatie te krijgen of en welke gegevens over u zijn opgeslagen en voor welk doeleinde ze zijn opgeslagen.
• Recht op rectificatie conf. art. 16 AVG:  U hebt het recht om van de verantwoordelijke persoon direct de rectificatie van uw onjuiste persoonsgegevens te verlangen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, ook met een aanvullende verklaring, te verlangen.
• Recht op vergetelheid conf. art. 17 AVG:  U hebt het recht om van de verantwoordelijke persoon te verlangen dat uw gegevens onmiddellijk worden verwijderd. De verantwoordelijke persoon is verplicht om persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen, indien een van de volgende redenen van toepassing is: 
a) Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verzameld werden zijn komen te vervallen
b) U herroept uw toestemming voor verwerking. Een andere wettelijke basis voor de verwerking is er niet.
c) U maakt bezwaar tegen de verwerking. Een andere wettelijke basis voor de verwerking is er niet.
d) De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
e) Het verwijderen van de persoonsgegevens is voor de vervulling van een wettelijke verplichting conform het recht van de Unie of het recht van de lidstaten vereist, waaraan de verantwoordelijke persoon onderworpen is.
f) De persoonsgegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform artikel 8 lid 1 verzameld.
• Recht op beperking van de verwerking conf. art. 18 AVG & § 35 BDSG:  U hebt het recht om de beperking van de verwerking te verlangen, als een van de volgende voorwaarden aanwezig is: 
a) De juistheid van persoonsgegevens wordt door u in twijfel getrokken.
b) De verwerking is onrechtmatig: U weigert echter verwijdering.
c) Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden van verwerking: U hebt de gegevens echter nodig voor claimen, uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken.
d) U hebt bezwaar ingediend tegen de verwerking conf. art. 21 lid 1 AVG. Zolang nog niet vaststaat of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon tegenover u overwegen wordt de verwerking beperkt.
• Recht op data-portabiliteit conf. art. 20 AVG:  U hebt het recht om de door u verstrekte gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat van de verantwoordelijke persoon te krijgen. Het doorgeven aan een andere verantwoordelijke persoon mag niet door ons worden verhinderd.
• Recht van bezwaar conf. art. 21 AVG:  Neem hiervoor contact op met de verantwoordelijke persoon voor verwerking (zie boven).
• Recht op bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit conf. art. 13 lid 2 sub d, 77 AVG  samen met § 19 BDSG:  Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens de AVG overtreedt, hebt u het recht om bezwaar in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Neem hiervoor contact op met de betreffende toezichthoudende autoriteit.
• Intrekken van de toestemming conf. art. 7 lid 3 AVG:  Als de verwerking berust op uw toestemming conf. art. 6 lid 1 sub a of art. 9 lid 2 sub a (verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens), hebt u te allen tijde het recht om de betreffende toestemming in te trekken, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de herroeping wordt aangetast.
coffee
MIJN NIVONA-
DEALER ZOEKEN